České kardiologické dny 2021

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
29.11.2021

Limity centralizace moderní hypolipidemické léčby

Moderní hypolipidemická léčba bezpochyby umožňuje nemocným s dyslipidémií dosahovat cílových hodnot LDL cholesterolu. V České republice je však hluboko pod svým potenciálem….

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Číst
26.11.2021

Transthyretinová amyloidóza je poddiagnostikovaná

prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
Centrum pro choroby myokardu a perikardu II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

Zhlédnout
30.11.2021

Glifloziny u srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
předseda České asociace srdečního selhání

Zhlédnout
29.11.2021

Transplantace plic u pacienta po sedmi měsících na ECMO

V polovině září provedl tým FN Motol transplantaci plic u nemocného s težkým postcovidovým postižením. Jednalo se o pacienta, o kterého dlouhodobě pečovalo vaše pracoviště. Mohl byste popsat průběh jeho léčby?

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Co je nového u dilatační kardiomyopatie

Mohl byste shrnout nové trendy a nové poznatky důležité pro diagnostiku a léčbu dilatační kardiomyopatie?

prof. MUDr. Radek Pudil. Ph.D.
I. Interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Zhlédnout
29.11.2021
Zhlédnout
30.11.2021

Jak se evropská guidelines pro management srdečního selhání dostávají do praxe

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
předseda České asociace srdečního selhání

Co vše říká studie Odyssey Outcomes

Jaké dopady do praxe má studie Odyssey Outcomes? Co říkají její následné subanalýzy?

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Zhlédnout
29.11.2021
Zhlédnout
29.11.2021

Proč se k moderní hypolipidemické léčbě dostává jen zlomek nemocných?

Kde z pohledu ambulantního kardiologa vidíte hlavní bariéry přístupu nemocných k moderní hypolipidemické léčbě? Proč je takto léčeno mnohem méně pacientů, než by mohlo a mělo být?…

MUDr. Ivan Karel
předseda České asociace ambulantních kardiologů

Zkušenosti s glifloziny z pohledu diabetologa

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc.
Diabetologické centrum III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha

Zhlédnout
26.11.2021
Zhlédnout
25.11.2021

Jaký je potenciál GDF-15

doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.,
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Co je nového v doporučeních ESC – získané chlopenní vady?

Nové letošní doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti (ESC) navazují na předchůdce z roku 2017. Nové je na nich zaměření na časné hemodynamické známky srdečních vad a na časné intervence, orientace na nové technologie a jejich místo v léčbě chlopenních vad, důraz na postavení NOAC u pacientů se srdečními vadami a na komplexní péči ve specializovaných centrech.

Číst
25.11.2021
Zhlédnout
25.11.2021

Jak léčbou hypertenze minimalizovat rozvoj srdečního selhání (a vyhnout se přitom hypotenzi)

MUDr. Jiří Veselý
ambulantní kardiolog EDUMED s.r.o.

Co nového přinášejí nová evropská guidelines pro získané srdeční vady

doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.
Kardiochirurgické oddělení FN Plzeň

MUDr. Hana Línková, Ph.D.
Interní kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Zhlédnout
25.11.2021
Zhlédnout
25.11.2021

Co je nového v léčbě akutního infarktu myokardu

doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.,
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zjednodušení antitrombotické léčby u nemocných po AKS

MUDr. Ivo Varvažovský, Ph.D.,
Kardiologické centrum Agel Pardubice

Zhlédnout
25.11.2021
Zhlédnout
25.11.2021

Jak při epidemii neopakovat ty samé chyby u AKS

doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D.,
předseda České asociace intervenční kardiologie

Jak zlepšit prognózu nemocných s kardiogenním šokem

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

Zhlédnout
25.11.2021
Soutěž mladých kardiologů – 3. místo
Zhlédnout
25.11.2021

Dlouhodobé výsledky stentingu karotid

MUDr. Cyril Štěchovský
Kardiologická klinika 2. LF a FN Motol

Animální model pro výzkum kardiotoxicity doxorubicinu

MUDr. Petr Kala
Kardiologická klinika 2. LF a FN Motol

Soutěž mladých kardiologů – 1. místo
Zhlédnout
25.11.2021
Zhlédnout
25.11.2021

Co další vlna epidemie znamená pro kardiologii

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
předseda České kardiologické společnosti

Zlatý partner

Hlavní partner